แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน (สำหรับท่านที่โอนเงินแล้วเท่านั้น)

หลังจากที่ท่านโอนเงินเสร็จแล้วสามารถกรอกข้อมูลแจ้งการโอนเงินที่ฟอร์มนี้ได้เลยค่ะ
"ถ้าไม่สะดวกแจ้งผ่านหน้าเว็บ สามารถโทรเข้ามาแจ้งกับเราได้เลยที่ 02-248 7180-83


กรุณาโอนเงินเป็นเศษสตางค์ (เช่น 240.35) เพื่อความง่ายต่อการตรวจเช็คและป้องกันการแอบอ้างการโอนของท่าน
ท่านสามารถชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าธนาคารผ่านทาง Internet, ATM หรือเค้าเตอร์ธนาคาร ก็ได้
ถ้าท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อกับเราได้ทันที ที่ 02-248 7180-83